Logo test4fly Corona Testzentrum Mallorca

Privacy-instellingen

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze verstrekking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Luai Chadid, MD
Avd. Picasso 57
E-07014 Palma

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclame e-mails
Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

Verzameling van gegevens op onze website

Activering en deactivering van opsporingsinstrumenten
De toekomstige analyse van uw sitebezoek door Google Analytics kan worden gedeactiveerd door op de volgende link te klikken. Door op deactiveren te klikken, wordt een zogenaamd “Opt-Out-Cookie” ingesteld, dat tot gevolg heeft dat de analyse van uw paginabezoek op onze site in de toekomst wordt verhinderd.

U kunt de toekomstige analyse van uw paginabezoek door de Facebook pixel ook deactiveren door op de volgende link te klikken. Door op deactiveren te klikken, wordt een zogenaamde “opt-out cookie” geplaatst, die tot gevolg heeft dat de analyse van uw paginabezoek op onze site in de toekomst wordt verhinderd.

Als u de cookies in uw browserinstellingen verwijdert, kan dit tot gevolg hebben dat ook het opt-out-cookie wordt verwijderd en dat u het opnieuw moet activeren. De opt-out-cookie blijft 30 dagen actief.

Cookies
Sommige van de internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

• Browsertype en -versie
• Gebruikt besturingssysteem
• Referrer URL
• Hostnaam van de computer die toegang heeft
• Tijd van de serveraanvraag
• IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast. De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Sociale media

Facebook plugins (Like & Deel knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. Om te voorkomen dat Facebook uw gegevens verzamelt op onze website, kunt u de tracking tool activeren / deactiveren.

Analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager
Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. Het instrument triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

IP-anonimisering
Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website. U vindt de link onder Activeer / deactiveer tracking tools.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen: Deactiveer Google Analytics. Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens
Wij hebben met Google en de hoster een contract voor de verwerking van opdrachtgegevens gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics, Google Tag Manager en bestandslogs de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals aangegeven onder het punt “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

Google Analytics remarketing (Google Ads)
Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing gecreëerde reclamedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account. Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen voor advertentieadvertenties voor verschillende apparaten te definiëren en te creëren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u kunt geven of intrekken bij Google (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google Ads en Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google-cookie voor het bijhouden van conversies eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Het opslaan van “conversiecookies” is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA
Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel
Onze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) voor het meten van conversies.

Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina’s, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” uitschakelen in de sectie advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Plugins, Gereedschap & Links

YouTube
Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Onze aanwezigheid in de sociale media
Gegevensverwerking via sociale netwerkenWij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die door ons worden gebruikt, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bv. Like-buttons of reclamebanners). Door onze sociale media te bezoeken, worden talrijke verwerkingen in gang gezet die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail: Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende socialemediaportaal. In dat geval vindt de gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het desbetreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Wij wijzen u er tevens op dat wij niet alle verwerkingen op de portaalsites van de sociale media kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsprocedures derhalve worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve portaalsites van de sociale media.

Rechtsgrondslag
Onze aanwezigheid in de sociale media is bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bv. toestemming in de zin van art. 6, lid 1, onder a), DSGVO). Verantwoordelijke en uitoefening van rechtenAls u een van onze social media-sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende socialemediaportaal (bijv. tegenover Facebook) doen gelden. Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de socialemediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider.

BewaartermijnDe gegevens die rechtstreeks door ons via de sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is, u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet. Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook
We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Facebook is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Privacyschild.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt de gegevensverwerkingen waarvoor wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook fanpagina bezoekt.

U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link :https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendumSie kunt u uw reclame-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount.

Klik hiervoor op de volgende link en log in :https://www.facebook.com/settings?tab=ads Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+ Mijn Bedrijf
Wij hebben een profiel op Google+. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Privacyschild: U kunt uw advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in :https://adssettings.google.com/authenticatedDetails zie het privacybeleid van Google :https://policies.google.com/privacy

Instagram
We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Knoppen en links voor sociale media
De links/knoppen naar sociale netwerken en platforms (hierna “sociale media” genoemd) die in ons onlineaanbod worden gebruikt, brengen geen rechtstreeks contact tot stand tussen de sociale netwerken en de gebruikers. Hun functie komt overeen met die van een gewone on-lineverbinding.

Beveiligingsplugin – Beveiliging tegen ongeoorloofde toegang (hackerbeveiliging)
Om onze website voortdurend te verbeteren, controleren wij welke delen van de website door onze gebruikers worden bezocht en de duur van elk bezoek. Deze controle vindt plaats via de registratie van IP-adressen van de computers van onze gebruikers en via cookies. De registratie van uw IP-adressen en het plaatsen van de nodige cookies maakt deel uit van onze systeemadministratie, en is een legitiem belang in de zin van art. 50 DSGVO, om uw en onze persoonsgegevens te beschermen. Wij kunnen u hierdoor echter niet identificeren.

Verwerking van gegevens door sociale netwerken
Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die wij gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bv. Like-buttons of reclamebanners). Door onze sociale media te bezoeken, worden talrijke verwerkingen in gang gezet die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende socialemediaportaal. In dat geval vindt de gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het desbetreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Wij wijzen u er tevens op dat wij niet alle verwerkingen op de portaalsites van de sociale media kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsprocedures derhalve worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve portaalsites van de sociale media.

Rechtsgrondslag
Onze aanwezigheid in de sociale media is bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bv. toestemming in de zin van art. 6, lid 1, onder a), DSGVO).

Verantwoordelijke persoon en uitoefening van rechten
Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende socialemediaportaal (bijv. tegenover Facebook) doen gelden.

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de socialemediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider.

Bewaartermijn
De gegevens die wij rechtstreeks via de sociale media hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is, u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook
We hebben een profiel op Facebook. De provider is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Privacyschild.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt de gegevensverwerkingen waarvoor wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook fanpagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+
We hebben een profiel op Google+. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway M ountain View, CA 94043, USA. Google is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Privacyschild:

U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy

Instagram
We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/5195221251078

Menu

CONTACT